Yoga

 

In het leven van de moderne mens is de balans tus­sen lichaam en geest vaak verstoord. Yoga biedt ons oefeningen die het evenwicht herstellen. In elke yogales doet u een aantal yogahoudingen. Het doel is: de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuwstelsel, de bloedvaten, het evenwicht, etc. beter te laten functioneren. Tijdens de yogahoudingen rekt, strekt en spant u allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het hele lichaam. De yogahoudingen (asana’s), de adem- en ontspanningsoefeningen werken in yoga samen om bewust en diep te ontspannen. Het maakt lichaam en geest leven­dig en flexibel. Door yoga leert u te luisteren naar uw eigen li­chaam.

Yoga is niet prestatiegericht; u doet de oefeningen mee binnen uw eigen grenzen. U hoeft er niet speciaal lenig voor te zijn, maar Yoga bevordert wel de soepelheid van het lichaam.

Yoga is een MBvO-activiteit (Meer Bewegen voor Ouderen)

We hebben twee yogagroepen.

Wanneer?

Groep 1:       woensdag 09.00 – 10.00 uur

Groep 2:       woensdag 10.15 – 11.15 uur

Waar?

In de Wingerd.

Kosten

In 2019: € 100 per jaar.  Deze  worden ingehouden via automatische incasso, in twee termijnen.

Bij aanmelding wordt een introductiekorting van € 25 gegeven.

Info/aanmelden

Wilt u meer informatie over groep 1? Neem dan contact op met Nel Jacobs (telefoon: 077 4672720).

U kunt zich bij haar voor deze groep aanmelden.

Wilt u meer informatie over groep 2? Neem dan contact op met Iet Vullings (telefoon: 077 4671325).

U kunt zich ook bij haar aanmelden voor deze groep.

PROTOCOL Corona Activiteit: Yoga groep 1
(versie 1 juli 2020)
Het KBO home is gehuisvest in een gehuurde ruimte in gemeenschapshuis De
Wingerd. Openstelling van het KBO home maakt daarom onderdeel uit van het totale
gebeuren in De Wingerd. De activiteiten die plaatsvinden, worden doorgegeven aan de
exploitanten Dian en Theo van Gasteren.
Bij deelneming aan de activiteit Yoga groep 1 gelden de volgende afspraken:
A. Het algemeen protocol Bezoek KBO home
 Bezoekers moeten gezond zijn en geen klachten van covid-19 hebben
(verkoudheid, koorts e.d.). Bezoekers mogen ook geen huisgenoten met koorts
en/of benauwdheid hebben.
 Bezoekers houden altijd en overal de afstand van 1,5 meter in acht.
 Elke bezoeker wordt geacht om kennis te nemen van dit protocol met afspraken.
 Tijdens de openstelling van de toegangsdeur is altijd iemand in het gebouw
aanwezig.
 KBO Sevenum stelt desinfectiemiddelen ter beschikking. Bij het betreden van het
KBO home desinfecteren bezoekers hun handen.
 Per activiteit kunnen hieraan aparte aanvullende eisen worden gesteld.
 Per activiteit is steeds een toezichthouder aanwezig, die toeziet op de naleving van
de gemaakte afspraken. Hij/zij spreekt personen aan als zij zich niet volgens deze
afspraken gedragen.
 Er kan gebruik worden gemaakt van het invalide-toilet. Van de KBO toiletten is
vooralsnog één toilet beschikbaar. De sleutel van het KBO toilet hangt in de
huiskamer. Na gebruik spoelen we het toilet, met de WC deksel dicht, door. Ook
wordt na elk bezoek het toilet door de bezoeker gereinigd volgens de algemene
hygiëneregels. WC schoonmaken zoals altijd. (GBV = Gezond Boeren Verstand).
Reinigings-materiaal is aanwezig.
 De huiskamer is zodanig ingericht dat we de 1,5 meter afstand waarborgen. Het
aantal zitplaatsen is daarom teruggebracht.
 De inrichting in het gebouw is zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel
mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende activiteiten
steeds 1,5 meter afstand kunnen houden.
 Wij verstrekken koffie en thee in wegwerp kartonnen bekers, houten roerstaafjes
en suiker- en melksticks. We bieden alleen verpakte koekjes aan.
 Bij nader inzicht worden in overleg wijzigingen aangebracht aan dit protocol.
B. De onderstaande aanvullende afspraken
 Tijdens de activiteit vervult de contactpersoon, mevrouw Nel Jacobs, de rol van
toezichthouder.
 In de yogaruimte is desinfecterende gel aanwezig.
KBO afdeling Sevenum p/a De Kuiper 47 5975 AZ Sevenum  077 – 467 3597 @ secretaris@kbosevenum.nl
 We wijzigen de aanvangs- en eindtijd van de les. De les start om 09.00u en eindigt
om 10.00u.
 De lessen starten per woensdag 8 juli 2020.
 Ook tijdens de zomervakantie van 2020 worden de yogalessen wekelijks gegeven.
 Deelnemers zorgen er voor niet te vroeg te komen (maar ook niet te laat). We
willen voorkomen dat mensen staan te wachten waardoor opstoppingen ontstaan.
 Van 10.00u – 10.15u wordt koffie/thee verstrekt in de yoga ruimte zelf.
 De deelnemers zitten in een kring op stoelen (zonder armleuningen) met in
achtneming van de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.
 Voor één van de deelnemers zorgen we voor een stoel met armleuningen.
 Er worden staande en zittende oefeningen gedaan.
 De matjes gebruiken we voorlopig niet meer.
 Iedere deelnemer neemt zelf een schone handdoek (of badlaken) mee, welke
hij/zij na iedere yogales thuis wast.
 De deelnemers verlaten de Wingerd via de zijdeur van de yoga ruimte.
Voorzitter KBO Sevenum

P. Lalieu