Ouderenadviseurs

 

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, enz. Bel dan een van de adviseurs:
Jac Bouten (telefoon: 077 3987349) of Piet Willemsen (telefoon: 077 4673307).