Automaatje-vervoersservice

Telefonisch aanmelden via het speciale telefoonnummer: 06 1955 6175
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.
De coördinator kijkt samen met u naar de mogelijkheden en regelt een chauffeur die de rit gaat
uitvoeren.

Het project AutoMaatje van KBO Sevenum en ANWB ging vrijdag 1 oktober 2021 van start in
Sevenum met een feestelijke rit. Minder mobiele personen (ongeacht de leeftijd) zonder
eigen vervoer, die geen gebruik kunnen maken van bestaande regelingen of openbaar
vervoer, kunnen een beroep doen op deze vervoersservice. We gaan ervan uit dat deze
minder mobiele personen geen beroep kunnen doen op hun kinderen, familieleden,
vrienden of mensen uit hun eigen omgeving.
• Wie een aanvraag heeft voor een rit, kan deze wens twee dagen van tevoren telefonisch
melden bij een van de coördinatoren. Deze beoordeelt de aanvraag en zorgt voor een
chauffeur.
• De kosten voor het vervoer zijn € 0,35 per km, vanuit het huis van de chauffeur. Eventuele
parkeerkosten zijn ook voor rekening van de aanvrager. Afrekenen geschiedt na afloop
contant bij de chauffeur, die hiervan een afschrift geeft.
• De chauffeur is geen hulpverlener.

• Deelnemers krijgen een lokale ANWB-AutoMaatje-deelnemerskaart, om aan de chauffeur
te tonen.
• Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld.
Vanaf maandag 27 september kunt u zich telefonisch aanmelden via het speciale
telefoonnummer: 06 1955 6175, van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De
coördinator kijkt samen met u naar de mogelijkheden en regelt een chauffeur die de rit gaat
uitvoeren.