Volksdansen

 

Volksdansen is de benaming voor iedere traditionele dans die uitgevoerd wordt en eigen is aan een bepaalde streek of land. Het is vanzelfsprekend dat deze gedanst wordt op traditionele liederen en muziek. De stijl van het volksdansen  is verschillend per regio. Het is hoe dan ook leuk om allerlei verschillende bewegingen te leren en uit te voeren.

Volksdansen is een MBvO-activiteit (Meer Bewegen voor Ouderen)

 

We hebben twee volksdansgroepen.

Wanneer?

Groep 1:       donderdag van 09.00 – 10.00 uur.

Groep 2:       donderdag van 10.15 – 11.15 uur.

Waar?

In De Wingerd.

 Kosten

In 2019: € 120 per jaar. Deze  worden ingehouden via automatische incasso. In twee termijnen.

Bij aanmelding wordt een introductie korting van € 25 gegeven.

Info/aanmelden

Wilt u meer informatie over groep 1? Neem dan contact op met Til Hoogers (telefoon: 077 4671905). Bij haar kunt u zich aanmelden voor groep 1.

Wilt u meer informatie over groep 2? Neem dan contact op met Mariet Stappers (telefoon: 077 3072113). Bij haar kunt u zich aanmelden voor groep 2.

PROTOCOL Corona Activiteit: Volksdansen groep 1
(versie 2 juli 2020)
Het KBO home is gehuisvest in een gehuurde ruimte in gemeenschapshuis De
Wingerd. Openstelling van het KBO home maakt daarom onderdeel uit van het totale
gebeuren in De Wingerd. De activiteiten die plaatsvinden, worden doorgegeven aan de
exploitanten Dian en Theo van Gasteren.
Bij deelneming aan de activiteit volksdansen groep 1 gelden de volgende afspraken:
A. Het algemeen protocol Bezoek KBO home
Voor een bezoek aan het KBO home gelden, in het belang van ieders gezondheid, de
volgende afspraken:
 Bezoekers moeten gezond zijn en geen klachten van covid-19 hebben
(verkoudheid, koorts e.d.). Bezoekers mogen ook geen huisgenoten met koorts
en/of benauwdheid hebben.
 Bezoekers houden altijd en overal de afstand van 1,5 meter in acht.
 Elke bezoeker wordt geacht om kennis te nemen van dit protocol met afspraken.
 Tijdens de openstelling van de toegangsdeur is altijd iemand in het gebouw
aanwezig.
 KBO Sevenum stelt desinfectiemiddelen ter beschikking. Bij het betreden van het
KBO home desinfecteren bezoekers hun handen.
 Per activiteit kunnen hieraan aparte aanvullende eisen worden gesteld.
 Per activiteit is steeds een toezichthouder aanwezig, die toeziet op de naleving van
de gemaakte afspraken. Hij/zij spreekt personen aan als zij zich niet volgens deze
afspraken gedragen.
 Er kan gebruik worden gemaakt van het invalide-toilet. Van de KBO toiletten is
vooralsnog één toilet beschikbaar. De sleutel van het KBO toilet hangt in de
huiskamer. Na gebruik spoelen we het toilet, met de WC deksel dicht, door. Ook
wordt na elk bezoek het toilet door de bezoeker gereinigd volgens de algemene
hygiëneregels. WC schoonmaken zoals altijd. (GBV = Gezond Boeren Verstand).
Reinigings-materiaal is aanwezig.
 De huiskamer is zodanig ingericht dat we de 1,5 meter afstand waarborgen. Het
aantal zitplaatsen is daarom teruggebracht.
 De inrichting in het gebouw is zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel
mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende activiteiten
steeds 1,5 meter afstand kunnen houden.
 Wij verstrekken koffie en thee in wegwerp kartonnen bekers, houten roerstaafjes
en suiker- en melksticks. We bieden alleen verpakte koekjes aan.
 Bij nader inzicht worden in overleg wijzigingen aangebracht aan dit protocol.
B. De onderstaande aanvullende afspraken
 Tijdens het volksdansen vervult de contactpersoon, mevrouw Til Hoogers, de rol
van toezichthouder.
KBO afdeling Sevenum p/a De Kuiper 47 5975 AZ Sevenum  077 – 467 3597 @ secretaris@kbosevenum.nl
 In de volksdansruimte is desinfecterende gel aanwezig.
 Deelnemers komen op tijd, d.w.z. niet te vroeg en niet te laat.
 De dansen zijn aangepast waardoor de afstand van 1,5 meter gewaarborgd is: in
een grote buiten- en eventueel binnen-kring, los van elkaar, deels met gebruik
van een stoel.
 De lessen starten per donderdag 2 juli en gaan in de zomervakantie van 2020
door.
 De koffie/thee wordt (vanwege de grootte van de groep) gebruikt in de
volksdansruimte zelf.
 Na afloop verlaten de deelnemers de ruimte via de zijdeur in het lokaal.
 Bij nader inzicht worden wijzigingen aangebracht aan dit protocol.
Voorzitter KBO Sevenum

P. Lalieu