Algemene informatie

 

KBO Sevenum

KBO Sevenum is een afdeling van de KBO Limburg. KBO Limburg vormt samen met KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel het Senioren Netwerk Nederland. Dit netwerk vertegenwoordigt ongeveer 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Wij, als KBO afdeling Sevenum, maken ons sterk voor een zorgzame samenleving voor de senioren in Sevenum. We streven er naar eenzaamheid onder ouderen te verminderen. We willen samen werken aan een samenleving, waarin alle generaties even belangrijk zijn, elkaar respecteren en oog voor elkaar hebben.

In de praktijk proberen we dit waar te maken door uw belangen te behartigen en u, waar mogelijk, te adviseren en te informeren over o.a. gezondheid, wonen, welzijn, vervoer en financiën. En ten slotte door het aanbod van een aantal leuke activiteiten, die u in de gelegenheid stellen op een gezellige en ongedwongen manier gelijkgestemden te ontmoeten. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats in ons eigen Home in het Evenementen- en Partycentrum De Wingerd. Soms vinden de activiteiten elders plaats.

De ingang van het Home is gelegen aan de Maasbreeseweg 2 in Sevenum.

 

Contributie

De contributie voor het KBO-lidmaatschap bedraagt in 2024 € 27. Betalen kan via Bankrekeningnummer NL72RABO 0147201594.

Bij betaling via automatische incasso is de contributie € 26,50. Incasso vindt plaats in januari.

 

Aanmelden

KBO Sevenum heeft ongeveer 800 leden. Daar zijn we heel blij mee.

Maar vanwege dit grote aantal leden werken wij bij voorkeur (voor het innen van de contributie) met een automatische incasso.

Voor deze incasso hebben wij uw toestemming nodig.

Daarom vragen wij u het ingevulde formulier uit te printen en (met pen; in verband met de genoemde incasso) voor akkoord ondertekenen.

Dit kunt u (gescand) per e – mail terugsturen naar secretaris@kbosevenum.nl of bezorgen op het postadres, dat staat vermeld op het formulier.

Bent u 55 jaar of ouder? Meldt u dan aan als lid van de KBO Sevenum via ons   aanmeldingsformulier.